Pochopenie štandardov a predpisov prilieb určených pre motoršport

Pochopenie štandardov a predpisov prilieb určených pre motoršport
Až donedávna bola homologizácia SNELL nevyhnutným predpisom pre prilby používané vo väčšine foriem automobilových závodov v USA, Európe, Ázii a vo zvyšku sveta. Homologizácia SNELL bola prvýkrát publikovaná v roku 1970 a bola pravidelne aktualizovaná každých 5 rokov. Prilby boli čoraz bezpečnejšie a bezpečnejšie. Najnovšia homologizácia SNELL SA 2015 bola zavedená 1.októbra 2015. Ako obvykle SNELL ponúka prilbu, ktorá spĺňa nadštandardné bezpečnostné požiadavky, prilba prešla najprísnejšími testami nárazov, absorbovaním energie, preniknutiu ostrých predmetov, požiarnu odolnosť, ale aj kompatibilitu s rôznymi systémami FHR (tiež známe ako HANS®).

V roku 2002, súbežne so zavedením prvých HANS systémov, FIA uviedla svoju prilbu spĺňajúcu homologizáciu FIA8858. Prilby spĺňajúce  predpisy SNELL  museli byť predložené na ďalšie testy, aby sa zabezpečila ich kompatibilita so systémom HANS. To znamenalo, že vodič ktorý používa systém HANS, musel mať prilbu označenú homologizáciou SNELL SA ale aj s FIA8858 homologizáciou. Štandard FIA8858  bol aktualizovaný v roku 2010.

V roku 2004, FIA predstavila nový štandard známy ako FIA 8860 „zdokonalené prilby“.

Tento štandard bol prvýkrát diskutovaný v roku 1995 na bezpečnostnej schôdzi FIA, kde sa diskutovalo aj o plnení bezpečnostných cieľov FIA z hľadiska absorbovania energie pri náraze vo vysokej rýchlosti. Inžinieri sa snažili zostrojiť prilbu podľa požiadaviek FIA, ale v tom čase to nebolo možné nakoľko takto skonštruovaná prilba by vážila 2x viac a bola by 2x taká veľká. O deväť rokov neskôr, po intenzívnom úsilí v oblasti výskumu a vývoja v čele s FIA a spolu s niekoľkými výrobcami závodných prilieb (vrátane Bell) a vďaka pokroku v oblasti  kompozitných materiálov, sa štandard FIA8860 stal realitou. Prilby s touto homologizáciou boli použité vo Formule 1, predtým než sa stali povinnou súčasťou aj v iných medzinárodných kategóriach v nasledujúcich rokoch. FIA 8860-2010 je najnovšia verzia týchto "zdokonalených prilieb" spĺňa najprísnejšie normy na svete: absorbovanie energie, prienik ostrých predmetov a kompatibilitu s HANS systémom.

 

V roku 2013 prebehli rokovania o nových normách 2015 medzi FIA, SNELL org.  a hlavnými výrobcami prilieb. V podstate, FIA chcela aby homologizácia SNELL SA2015, spĺňala niektoré  náročnejšie kritéria, najmä pre väčšie veľkosti prilieb. FIA a SNELL  nedospeli k dohode, čo prinútilo FIA zaviesť novú homologizáciu známu ako FIA 8859 pre "Premium" prilby. Homologizácia FIA 8859-2015 je podobná SNELL SA2015 ale v niektorých oblastiach prevažne pri  väčších prilbách spĺňa náročnejšie predpisy  (preniknutie ostrých predmetov a kompatibilita s HANS systémom). Z marketingových dôvodov, môžu niektoré FIA 8859-2015 prilby byť označené homologizáciou SNELLSA2015, ale FIA8859-2015 nevyžaduje dvojakú certifikáciu.

Všimnite si, že, aj keď neboli žiadne významne aktualizácie od roku 2010, štandard FIA 8860-2010 pre "zdokonalené prilby" zostáva najprísnejšou normou pre prilby na svete, pokiaľ ide o absorbovanie energie, prieniku ostrých predmetov, kompatibilitu s HANS systémom. Nový štandard  FIA8859-2015 je už o krok bližšie k FIA8860-2010 než aktuálne a predchádzajúce normy SNELL SA.

Od roku 2016, FIA vyžaduje viac viditeľných znakov a označení o originalite na vízoroch a slnečných štítoch, ktorými sú prilby vybavené nakoľko boli obavy z používania neoriginálneho príslušenstva.  Príslušenstvo musí byť bezpečné a preto je testované proti prieniku ostrých predmetov a požiarnymi skúškami.

PRILBY A PREDPISY

Veľa záleží na type závodu: národný závod je zvyčajne schválený národným športovým orgánom v krajne a medzinárodné preteky spadajú pod  predpisy FIA. Mnohé národné športové orgány sa vrámci národných pretekov opierajú o FIA a  preto akceptujú  FIA bezpečnostné predpisy. Niektorí však uznávajú iné normy, ktoré nie sú prijaté FIA.

V USA je mnoho pretekov schválených na národnej úrovni, a štandardy SNELL, vrátane najnovšej SNELL SA2015, sú v USA akceptované. Momentálne v USA prilby so štandardom FIA 8859-2015 nie sú akceptované na národnej úrovni, takéto prilby musia spĺňať aj homologizáciu SNELL SA2015  Všetky medzinárodné preteky spadajú pod predpisy FIA, takže FIA 8859 a 8860 sú akceptované na všetkých medzinárodných podujatiach.

 

V Európe ale aj v Ázii, mnohé národné športové organizácie dodržiavajú predpisy FIA.

Vyzerá to tak, že štandard SNELL SA2010 bol posledným  plne uznávaným štandardom, ktorý akceptovala FIA aj keď bolo potrebné doplnenie o ďalšiu homologizáciu pre HANS systém FIA8858-2010. SNELL SA2010 / FIA8858-2010 prilby budú akceptované FIA do 31. Decembra 2023.

Najnovší štandard SNELL SA2015 je akceptovaný FIA len pre prilby bez HANS. 

Najnovšia  Homologizácia FIA 8859-2015 certifikuje prilby pre použitie v motoristickom športe s HANS / FHR systémom v celej Európe a vo zvyšku sveta (s výnimkou USA, kde SNELL zostáva akceptovateľný).

Keď je povinné použitie systému HANS, tak jedine prilby schválené v súlade s FIA štandardom 8858, 8860 alebo 8859 sú povolené. Takže, ak ste sa rozhodli kúpiť novú prilbu, stojí za to aby ste si vybrali niektorú, ktorá spĺňa homologizáciu FIA 8859-2015 alebo FIA8860-2010.

 

Pokiaľ bol výzor vašej prilby vyrobený po 1.1.2016, musí byť označený FIA hologram nálepkou, ktorá potvrdzuje originalitu dielu . Nová FIA nálepka je povinná pre výzory vyrobené po 01/01/2016 a montované na uzatvorené prilby, ktoré sú schválené FIA 8858, FIA 8859 alebo FIA 8860. Táto nálepka nie je nutná pre karting prilby!

 

Základné fakty

FIA8860-2004: Neplatí po 31.12.2020.

SNELL SA2010, FIA 8858-2010, SAH2010 a SA2015: Neplatí po 31.12.2023. FIA 8860-2010: až do dátumu, žiadny dátum ukončenia platnosti nie je doteraz nastavený.

FIA 8859-2015: až do dátumu, žiadny dátum ukončenia platnosti nie je doterz nastavený

New Bell Racing Europe "Sport Series" helmy spĺňajú najnovšie FIA 8859-2015.

New Bell Racing Europe "Pro Series" helmy spĺňajú oba FIA 8859-2015 schválenie a schválenie Snell SA2015.

Špecifikácie a schválenie podobných prilieb sa môžu líšiť v závislosti na území. Obráťte sa prosím na Bell Racing Europe alebo Bell Racing USA pre viac informácií.

Späť